Takemine.io

4.04,095 votes
Bouw de grootste basis in Takemine.io! Je kunt op zoek gaan naar middelen als een Takemineio mens, elf, orc of zombie. Hak bomen om voor hout en breek rotsen voor stenen. Je kunt ook fruit en goud verzamelen. Bescherm je huis in Takemine io!